1 8 3 8 2 0 5 5 - 1 - 0 4 1/4. oldal
          Adószám
Az egyéb szervezet megnevezése:     Csorvásiak Baráti Társasága
Az egyéb szervezet címe:                  5 9 2 0 C s o r v á s Petőfii u. 12
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)
2006. december 31. adatok E Ft-ban
Sor-szám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbí-tései Tárgyév
a   b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0   0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK       
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5 B. Forgóeszközök 231   448
6 I. KÉSZLETEK      
7 II. KÖVETELÉSEK      
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK      
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 231   448
10   Eszközök összesen 231   448
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
Keltezés: Csorvás, 2007.május 10.
Kelemen Mihály sk. 
P.H. Elnök
1 8 3 8 2 0 5 5 - 1 - 0 4 2/4. oldal
          Adószám
Az egyéb szervezet megnevezése:     Csorvásiak Baráti Társasága
Az egyéb szervezet címe:                  5 9 2 0 C s o r v á s Petőfii u. 12
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
Források (passzívák)
2006. december 31. adatok E Ft-ban
Sor-szám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév
a   b c d e
11 C. Saját tőke 231   445
12 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 116   116
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉY     115
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 115   214
    (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSITEVÉKENYSÉGBŐL      
17 D. Tartalék      
18 E. Céltartalékok      
19 F. Kötelezettségek 0   3
20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     3
22   Források összesen 231   448
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
Keltezés: Csorvás, 2007.május 10.
Kelemen Mihály sk. 
P.H. Elnök