1 8 3 8 2 0 5 5 - 1 - 0 4 3/4. oldal
          Adószám
Az egyéb szervezet megnevezése:     Csorvásiak Baráti Társasága
Az egyéb szervezet címe:                  5 9 2 0 C s o r v á s Petőfii u. 12
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
      EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2007. december 31. adatok E Ft-ban
Sor-szám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév
a   b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 655   314
2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 655   314
3   1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 280   238
4   a) alapítótól      
5   b) központi költségvetéstől 144   189
6   c) helyi önkormányzattól      
7   d) egyéb 136   49
8   2. Pályázati úton elnyert támogatás 300    
9   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
10   4. Tagdíjból származó bevétel 71   66
11   5. Egyéb bevétel 4   10
12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK      
13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0   0
14   1. Pénzügyileg rendezett bevételek      
15   2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
16 C. Tényleges pénzbevételek 655   314
17 D.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0   0
18 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 441   332
19   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 441   332
20   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
21   3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
22   4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
23 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0   0
24   1.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
25   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
26   3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
Keltezés: Csorvás, 2008. április 22.
Kelemen Mihály sk. 
P.H. Elnök
1 8 3 8 2 0 5 5 - 1 - 0 4 4/4. oldal
          Adószám
Az egyéb szervezet megnevezése:     Csorvásiak Baráti Társasága
Az egyéb szervezet címe:                  5 9 2 0 C s o r v á s Petőfii u. 12
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
      EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2007. december 31. adatok E Ft-ban
Sor-szám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév
a   b c d e
28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 214   -18
29   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 214   -18
30   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0   0
31 H. Nem pénzben realizált eredmény 0   0
32   1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0   0
33   2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0   0
34 I. Adózás előtti eredmény 214   -18
35 J. Fizetendő társasági adó      
36 K. Tárgyévi eredmény 214   -18
37   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi  eredménye 214   -18
38   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0   0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok E Ft-ban
39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0
40   1. Bérköltség  
41   ebből: - megbízási díjak  
42             - tiszteletdíjak  
43   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  
44   3. Bérjárulékok  
45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 132
46 C. Értékcsökkenési leírás 200
47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások  
48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  
49   ebből: A Korm.rend. 16.§ (5) bek. szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás  
50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 189
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
Keltezés: Csorvás, 2008. április 22.
Kelemen Mihály sk. 
P.H. Elnök