Csorvásiak Baráti Társasága
5 9 2 0 C s o r v á s 
Petőfi u. 12.
Közhasznúsági szöveges jelentés (a beszámoló melléklete)
A 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint egyesületünknek közhasznú egyszerü-
sített beszámolót kell készíteni a megelőző év utolsó napjára vonatkozóan, mint fordulónapra.
A könyvvezetés pénzforgalmi szemléletben, egyszeres könyvvitel alkalmazásával történik.
2007. évben Baráti Társaság  314 e Ft bevételt realizált.
Ebből: közhasznú célú működésre kapott támogatás:  238 e Ft
Mely megoszlik :  189 e Ft Központi költségvetéstől kapott tám. (SZJA 1 %)
                                                    49 e Ft Egyéb támogatás (adományok)
Tagdíjból származó bevételünk:                      66 e Ft
Pénzintézettől kapott kamatok összege: 10 e Ft
2007. évben pénzügyileg teljesített kiadásaink összege:  332 e Ft
Ebből:  pénügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítás  132 e Ft
Mely megoszlik:    116 e Ft  alapanyagok
                                                12 e Ft  posta költség
                                                4 e Ft  bankszla. vez. díj, és forgalmi jutalék
                                                                          
                pénügyileg rendezett egyösszegben elszámolt tárgyi eszk: :                 200 e Ft
A közreműködők társadalmi munkában dolgoznak, személyi jellegű kifizetés 2005. évben sem volt.
A fenti számok adatai alapján a bevételek és kiadások között -18 e Ft a különbözet, mely összeg a 
Csorvásiak Baráti Társasága 2007. évi realizált eredménye.
2007. december 31-én  mérlegadataink a következőek:
Mérlegfőösszeg:  430 e Ft melynek összetevői 
                                          :   Eszközök: 430 e Ft mely  392 e Ft  bankegyenlegből és
                                                                                  38 e Ft  készpénzből áll.
                                               Források: 430 e Ft melyből:                116 e Ft Induló tőke
                                                                                           329 e Ft Előző évek tőkeváltozása
3 e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek
-18 e Ft Tárgyévi eredmény
A Csorvásiak Baráti Társasága kizárólag közhasznú tevékenységet folytat, vállalkozási és egyéb tevékeny-
ségre nem teljesített kifitetést, de bevételt sem ért el.
Csorvás, 2008. április 22.
                                                                                                                                                       
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”                                                                          
Kelemen Mihály sk. 
Elnök