Csorvásiak Baráti Társasága

S z í v ,   g o n d o l a t ,   t e t t   C s o r v á s é r t !  
csik

ÚJDONSÁGOK

Megújul a honlapunk
A Csorváaiak Baráti Társasága honlapja a Társaság 10. éves születésnapjára, 1998. őszére készült el. Ma már elavult technológiával készült, ráfért egy alapos ráncfelvarrás. Ezt látja most Ön, kedves honlaplátogató. Bizonyos honlaprészletek még nem, vagy nem tökéletesen működnek, ezeket azonban folyamatosan fejlesztjük. Észrevételeket, megjegyzéseket örömmel veszünk elérhetőségeinken.

Utolsó frissítés:
2018. május 25.

KAPCSOLAT:

Így érhet el bennünket:
Levélcím: Csorvás
Petőfi utca 12.
5920
Magyarország - Hungary
Email: csorvasiak (at) csorvasiak (pont) hu

 

A Csorvásiak Baráti Társasága bemutatkozik

Fontosabb adataink:

csbt3_pont_huCím, email, bankszámlaszám:
A Csorvásiak Baráti Társasága székhelye és hagyományos levelezési címe: Csorvás, Petőfi u. 12. H-5920 Magyarország/Hungary/Ungarn/Hongrie
A Csorvásiak Baráti Társasága elektronikus levélcíme : csorvasiak kukac csorvasiak pont hu
adószámunk: 18382055-1-04
bankszámlaszám: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet - Csorvás:
53300050-11049803
További részletekért kattintson itt

Részletek a Társaság Alapszabályából:

JELSZAVA: Szív, gondolat, tett Csorvásért.
CÉLJA: Segítse a nagyközség természeti, környezeti, építészeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését. Ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság kötődést az otthont adó környezethez, valamint az elszármazott, máshol élő csorvásiak kapcsolatát a szülőhelyhez.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
A Társaság tevékenységének eredménye a kultúrális örökség megóvása és a környezetvédelem (épített és természeese környezet védelme) terén jelenik meg.
JELVÉNYE: Kör alakú, melynek jobb oldali 3/4-ed része fehér, bal oldali 1/4-ed része fogyó hold alakban világoskék színű. A kör alakú jelvény közepén ellipszisbe zártan nemzeti színű szalagon áll a település védett sárga színű növényének, a héricsnek a képe a "Csorvásiak Baráti Társasága" névvel övezve.
A Társaság tagozatokban fejti ki tevékenységét, a tagozatok a következők:
1., Hagyományőrző tagozat
2., Környezetvédő tagozat
3.,Csorvás Baráti Kör (elszármazott, máshol élő csorvásiak) tagozat
4., Népi hímző-varró tagozat
Egy - egy tag egyidejűleg több tagozatnak is tagja lehet.
A Társaság működése
Tagsági viszony keletkezése, megszűnése
A Társaság tagja lehet az a 14. éltévét betöltött magyar állampolgár, aki a Társaság céljait támogatja és az alapszabályt elfogadja. A Társaság tagjai sorába külföldi állampolgár is felvehető. A tagsági viszony lehet: rendes, pártoló és tiszteletbeli.
A tagsági viszony megszűnik a tag halála, kilépés, törlés, kizárás esetén.
A tagdíj
A tagdíj egy összegben esedékes minden évben március 31-ig.
Pártoló közösségek tagdíjat külön megállapodás szerint fizetnek.
Tiszteletbeli tagok tagdíj fizetést önkéntesen vállalhatnak.
A közgyűlés
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés.

Archíum - friss hírekért kattintson a balodali menüben:

A Társaság honlapján tájékoztatást adunk szervezetünk rendezvényeiről, programjairól, Csorvás város fontosabb eseményeiről.

Ismerkedjen meg városunkkal, látogassa a Baráti Társaság rendezvényeit, lépjen be tagjaink sorába.
 

csbt3_.hu Társaságunk MUNKAPROGRAMJA - 2017.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy az Elnökség 2016. november 18-i ülésén összeállította a Munkaprogramot, mely a következő linken olvasható: A CSBT 2017-es MUNKAPROGRAMJA
Az anyagot a Csorvási Hiradóban is közzétesszük.

csbt3_.hu MUNKAPROGRAM - 2015.
A Csorvásiak Baráti Társaságának Elnöksége
2014. november 28-án megtartott ülésén
a közgyűlésen elfogadott szempontoknak megfelelően munkaprogramját 2015. évre az alábbiak szerint foglalja össze:
CSBT Munkaprogram - 2015.

 • 1., A hagyományos koszorúzási és egyéb városi ünnepségeken, rendezvényeken részt veszünk, és azokra mozgósítunk.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
 • 2., 2015. január 16-án megrendezzük a Civil Kerekasztalt. Értékeljük eddig végzett tevékenységünket. Részt veszünk a 2014. november 30-án kezdődő adventi ünnepség sorozaton. A 2014. december 7-i hagyományőrző Adventi Orgonaverseny pénzügyi fedezetén túl a technikai háttért kiépítését is biztosítjuk.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
  Szilágyi Menyhért elnökségi tag (alpolgármester)
 • 3., A környezetvédelmi nevelés segítése érdekében támogatjuk a Természetjáró és Egészségvédő Csapat munkáját. Munkánkhoz igénybe vesszük a Természet- és Környezetvédő Tanárok segítségét. Segítjük a Csorvás természeti értékeit „örökbe fogadó„ általános iskolás csoportok működését. Részt veszünk a szervező és értékelő munkában.
  Felelős: Dr. Körmendi János elnökségi tag
  Samu Kálmán elnökségi tag
 • 4., Kerékpáros kirándulást szervezünk Csorvás környékére gyermekek részére (szüleikkel együtt), hogy minél jobban megismerjék lakóhelyük nevezetességeit. (épületek, növények stb.).
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Samu Kálmán elnökségi tag
 • 5.,Folytatjuk a „Téli Esték„ sorozatot, ennek keretében ötvözzük szervező, mozgósító tevékenységünket más civil szervezetekkel és az Önkormányzat bizottságaival. Külön figyelmet szentelünk az egészségnevelési, a hagyományőrzési és az egészséges életet segítő előadások szervezésére.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
  Szilágyi Menyhért elnökségi tag (alpolgármester)
 • 6., A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszünk, mozgósítunk.
  Felelős: Valamennyi elnökségi tag, a későbbiekben meghatározott területeken.
 • 7., Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli testvértelepülésekkel, azok önszerveződő egyesületeivel. Részt veszünk testvértelepüléseink rendezvényein. Segítséget nyújtunk a testvértelepülések képviselőinek vendéglátásában településünkön, barátaink kötetlenebb együttműködése érdekében.
  Felelős: Szilágyi Menyhért elnökségi tag (alpolgármester)
  Valamennyi elnökségi tag
 • 8., Keressük, kutatjuk a pályázatokon való részvétel lehetőségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet megteremtjük.
  Felelős: Dr. Körmendi János elnökségi tag
  Tyichi András elnökségi tag
 • 9., Anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatjuk a könyvtárat, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók és sportolók jutalmazását.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
 • 10., Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk a munkába a fiatalokat, a nyugdíjasokat, a város minden rétegét. Új módszerekkel, az internet segítségével felkutatjuk az elszármazott csorvásiakat.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
  Valamennyi elnökségi tag
 • 11., Kirándulást és színházlátogatást szervezünk tagjaink részére az igények felmérése függvényében.
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Dr. Körmendi János elnökségi tag

A munkaprogram végrehajtása során az Elnökség az alapszabályban foglaltakat szem előtt tartva jár el, tevékenységét a már korábban rögzített munkamegosztásban végzi.

A munkaprogramot közzé kell tenni a Csorvási Híradóban és az interneten.
Kérjük a társaság tagjait, a szimpatizánsokat és a lakosságot, hogy családtagjaikkal együtt minél nagyobb számban látogassák rendezvényeinket, ötleteikkel, javaslataikkal támogassák egyesületünket.
Csorvás, 2014. november 28.
Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége

csbt3_pont_huÜnnepi közgyűlés
Értesítjük Tagtársainkat, hogy 2015. október 17-én 10.45 órára az Elnökség összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését.További részletekért kattintson itt
csorvasiak.huCsorvási búcsú
A hagyományos Csorvási búcsú 2015. október 18-án lesz. További részletekért kattintson itt

Rövid archív információk

Társaságunk legutóbbi közgyűlését 2010. május 15-én tartotta az István király úti Iskola közösségi termében.

A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökség beszámolóját, a Társaság 2009-es évi gazdálkodását, valamint közhasznúsági jelentését.

A rendezvényen a polgármester tájékozatatta a megjelenteket Csorvás város tervezett rendezvényeiről, eseményeiről, valamit az iskola növendékei diavetítéses prezentációt mutattak be pályázati munkáikról.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!